REVALIDATIE & KINESITHERAPIE

TURN A SETBACK INTO A COMEBACK

REVALIDATIE & KINESITHERAPIE

Welkom bij Revo Sport Gent. Wij zijn ervaren en gespecialiseerd in alle orthopedische en musculoskeletale (sport)letsels. Naast algemene kinesitherapie kan u bij ons ook terecht voor sportkinesitherapie, manuele therapie & dry needling. We hebben als doel u de allerbeste zorg te geven zowel voor, tijdens als na uw revalidatie.

We behandelen dagelijks uiteenlopende – vaak sportgerelateerde – klachten. Van bijvoorbeeld een patiënt met rugpijn tot een professionele atlete die terug haar competitieniveau wil behalen na een kruisbandletsel of meniscusoperatie. Wij behandelen en benaderen elke persoon individueel.

Wij zijn gespecialiseerd in alle orthopedische en musculoskeletale letsels zoals nek- en rugproblematiek, fracturen, prothesen, verstuikingen, kruisband- of meniscusletsels, spierletsels,… We starten steeds met een onderzoek, waar de beperkingen naar mobiliteit en functioneren worden opgespoord. Door middel van manuele therapie en oefentherapie zal getracht worden eventuele beperkingen weg te werken. Op deze manier werken we samen naar een optimaal herstel. Tijdens de revalidatie zal steeds de nadruk gelegd worden op een actieve én individuele revalidatie.
en snelle terugkeer is voor iedere sporter van groot belang. Tijdens de revalidatie zal naast de manuele behandeling ook sportspecifieke oefentherapie een belangrijke rol spelen. Deze heeft als doel het herstel te optimaliseren en de kans op eventueel herval te verminderen. Onze kinesitherapeuten zullen je tijdens je revalidatie steeds individueel motiveren en stimuleren om zo je grenzen te verleggen en sportieve doelen te bereiken!
Bij ‘Manuele Therapie’ worden klachten behandeld aan het houdings- en bewegingsapparaat. Met behulp van specifieke onderzoeks- en behandelingstechnieken zoals mobilisaties, manipulaties, stretching, triggerpuntbehandeling, dryneedling, … wordt getracht de mobiliteit, flexibiliteit en functionaliteit van de gekwetste structuren te normaliseren.
Dry Needling is een snelle en zeer efficiënte behandeling bij spiergerelateerde pijnklachten. Wanneer spieren verkeerd functioneren kunnen spanningspunten/triggerpoints ontstaan. Deze triggerpoints kunnen zowel lokale als wijdverspreide pijn veroorzaken. Tijdens een behandeling zullen deze punten aangeprikt worden met een fijne naald, met als doel de spier terug naar zijn ontspannen toestand te brengen. Op deze manier kan de spier terug optimaal functioneren. Enkele van de vele mogelijke indicaties: Tennis- of golferselleboog, Nekpijn ten gevolge van spierspanning na bv. langdurig computerwerk. Een contractuur van bv. hamstrings of quadriceps. …

SPORTOSTEOPATHIE

Tijdens het sporten is het lichaam steeds op zoek naar een evenwicht tussen de belastbaarheid en de belasting. Wanneer de belastbaarheid van het lichaam onvoldoende is, kan de belasting voor het lichaam te groot worden en treden er klachten op. Het vinden van een goed evenwicht tussen beide is als sporter een moeilijk gebeuren. Sporters balanceren vaak op het randje van net genoeg belasting om beter te worden of net te veel belasting wat leidt tot blessures. De oorzaak van dit onevenwicht en bijhorende klachten liggen niet altijd op de plaats waar pijn wordt waargenomen. Als osteopaat kan je het lichaam helpen dat evenwicht te herstellen. Dit doen we door manueel bewegingsverliezen te zoeken en te behandelen. Hiervoor gebruiken we enkel manuele technieken. Wilt u op een duurzame en zonder blessures sporten? Laat u dan voor het seizoen nakijken door een osteopaat. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk belemmerde factoren aan pakken. Zo kunt u blessures voorkomen en zal u optimaal blijven presteren.

BLESSUREPREVENTIE

Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen‘ kan u bij ons ook terecht voor een uitgebreide blessurepreventie screening.
Deze is opgesteld voor zowel de (top)sporter als de recreatieve sporter die door middel van sportspecifieke testen hun risicoprofiel voor blessures in kaart willen brengen en hier een passend trainingsadvies bij willen krijgen.

Het gaat om sportspecifieke testen gericht op o.a. lenigheid, kracht, stabiliteit en performance. Deze testing kan dienen als preventieprogramma voor blessures of deel uitmaken van de (sport-)revalidatie.

Neem zeker contact op voor verdere informatie!